“Snel leuk en voordelig saxofoon leren spelen”

menu

Inschrijfvoorwaarden

Hieronder publiceren wij de inschrijfvoorwaarden voor de cursus van saxofoon-online. Op de website vindt u altijd de meest actuele inschrijfvoorwaarden.


1. Inschrijving en afspraken:
Als de inschrijving via internet heeft plaatsgevonden ontvangt u zo spoedig als mogelijk een bevestiging van de overeenkomst per e-mail, als de inschrijving op een andere wijze heeft plaatsgevonden vindt de bevestiging per post plaats. U mag van saxofoon-online verwachten dat de cursus op een hoogwaardig niveau zal worden aangeboden en dat u ondersteuning ontvangt van een gekwalificeerde docent. Saxofoon-online zal u helder informeren over de acties die wij van cursisten verwachten en natuurlijk zullen wij ons inspannen om u in staat te stellen de cursus met plezier en succes af te ronden.

2. Betalingsmogelijkheden:
Het actuele lesgeld, dat tot de leeftijd van 21 jaar vrij van btw is, vindt u op onze website. De betaling dient netto contant te geschieden of d.m.v. storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, binnen 14 dagen na de factuurdatum. U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting betreffende het lesgeld en overige kosten.

3. Beëindiging:
Wanneer u de cursus wenst te beëindigen, dient u de cursus schriftelijk of per e-mail op te zeggen. Een annulering is officieel zodra deze door saxofoon-online bevestigd is, bewaart u onze bevestiging zorgvuldig. Het retourneren van de saxofoon, lessen of ander studiemateriaal of het niet meer inzenden van huiswerk heeft geen invloed op het verschuldigde lesgeld. Bij overlijden van de cursist gaat de beëindiging van de studie-overeenkomst onmiddellijk in en vervalt de resterende betalingsverplichting. De opzegtermijn bedraagt 1 maand. De annuleringsperiode begint op de datum van bevestiging door saxofoon-online van de verwerkte annulering. Tijdens de annuleringsperiode heeft u nog volledig recht op onze service, daarna zal uw studie automatisch gedeactiveerd worden. Lesgelden die vooruit zijn betaald over nog niet verstreken studieperioden zullen worden terugbetaald onder aftrek van het lesgeld voor de annuleringsperiode.

4. Verzendkosten:
De verzendkosten voor de toezending van het lesmateriaal zijn voor rekening van saxofoon-online. De kosten van het retour zenden zijn voor uw rekening, indien u gebruik maakt van verzending per post aan saxofoon-online, dan dient de post voldoende gefrankeerd te zijn.

5. Lesmateriaal:
Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal berust bij saxofoon-online.